VERKLARING

 

 

HIERBIJ VERKLAART HET BESTUUR EN DE IMAAMCOMMISSIE VAN MOSKEE FARIED-UL-ISLAM DAT ZIJ VRIJWILIGE ISLAMITISCHE DIENSTEN LEVEREN AAN ALLEEN DE AHLE SOENNAT WAL DJAMAAT GEMEENSCHAP.

 

DE DEFINITIE VAN EEN SOENNIE MOSLIM IS (volgens onze richtlijnen) IEMAND DIE GELOOFT IN:

1.       DE EENHEID VAN ALLAH DE ALMACHTIGE

 

2.       DE FINALITEIT VAN HET PROFEETSCHAP VAN DE PROFEET MOHAMMED VREDE ZIJ MET HEM

 

3.       DE LEGIIMITEIT VAN DE EERSTE VIER KHALIEFAS VAN DE ISLAM

A.      HAZRAT ABU BAKR

B.      HAZRAT OEMAR

C.      HAZRAT UTHMAAN

D.      HAZRAT ALI  RADHI-ALLAH-O-ANHUM

4.       DE HEILIGHEID VAN DE STATUS VAN AHLE-BAIT, AS HAAB IKRAAM EN AWLIAA IKRAAM (VRIENDEN VAN ALLAH DE ALMACHTIGE)

 

5.       GELOVEN IN DE KWALITEITEN VAN DE HEILIGE PROFEET MOHAMMED VREDE ZIJ MET HEM, IN I’LM-UL-GHAIB, HAZIER-O-NAZIER, NOOR, MUKHTAR-E-KUL EN DE VIERING ZIJN MIELAAD.

 

6.       HET VOLGEN VAN DE REGELS VAN DE SHARIAH, TARIQAH EN AQAID VOLGENS DE LEER VAN

A.             HAZRAT E GHAUS-E-AZAM SHEIKH ABDOEL QADIR JILANI RAHMATOELLAH ALAIH
B.             DATA ALI HAJWERI RAHMATOELLAH ALAIH
C.             IMAM GHAZALI RAHMATOELLAH ALAIH
D.             IMAM SUYUTI RAHMATOELLAH ALAIH
E.              IMAAM AHMED RAZA KHAN BAREILWIE RAHMATOELLAH ALAIH