VERKLARING

 

Wij distantiëren ons ten stelligste van elke vorm van terreur en ondersteuning van terroristische activiteiten jegens wie dan ook. 

Organisaties, groeperingen en individuen die uit naam van de Islam terreur bedrijven behoren niet tot de Islam.

De wreedheden die door deze organisaties, groeperingen en individuen worden begaan, veroordelen wij unaniem.

Wij willen niet geassocieerd worden met deze organisaties, groeperingen en individuen. Dit mag niet en hier staat onze Islam niet voor.

De Islam leert vredelievendheid en respect voor elkaar. Wij beledigen en kwetsen een ander niet met woorden noch met daden.

De terreur acties die in de afgelopen dagen, maanden en jaren, hebben plaatsgevonden en die nog steeds plaatsvinden als in Frankrijk, Palestina, Syrie, Irak, Srebenica, Afghanistan, etc, etc., veroordelen wij unaniem. 

Tevens roepen wij alle landen, organisaties, groeperingen en individuen op, die onze Moslim broeders, zusters en kinderen elke dag weer vermoorden, verkrachten, verminken en emotionele leed aandoen, om hiermee per direct te stoppen.

Ons hart en medeleven gaat uit naar alle (wel of geen Moslim) overledenen, nabestaanden en andere betrokkenen.

 

 

Het bestuur van moskee Faried-ul-lslam