VRIJWILLIGE DONATIE

 

Wilt u een vrijwillige donatie / sadka jaaria geven aan de moskee? Dat stellen wij zeer op prijs. Door middel van uw donaties kunnen wij het werk in de moskee voortzetten. Alhamdoelillah.

 

ZAKAAT

Zakaat/armenbelasting is de verplichting waaraan iedere moslim, die een jaar lang in het bezit zijn van o.a. goud en zilver, met een minimum gewicht van resp. 87,37 en 611,62 gram een gedeelte van hun bezittingen afdraagt aan de armen. Behalve goud en zilver dient er ook over het vermogen (spaargelden, handelswaar) zakaat te worden voldaan. Jaarlijks dient men 2,5% af te dragen.